Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Nhà nghỉ Bank Star 1 - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 79 Lý Thánh Tông, P.Vạn Sơn, Q.Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3861387

Fax: 031.3861397

Website: http://doson.vn/bạnkstar