Liên hệ

Nhà hàng Biển Nhớ

Địa chỉ: Đầu khu II (đường vào đảo Hoa Phượng) phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 864 988

Người đại diện: anh Lưu Xuân Tới.

Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 098 835 5566 hoặc 0982 85 66 88


Bản đồ Vệ tinh vị trí nhà hàng Biển Nhớ: GoogleMaps