Nhà hàng

Khu Nhà hàng:

Nhà hàng Biển Nhớ có khả năng phục vụ tối đa 300 người cùng lúc.