Thực đơn

Thực đơn ăn uống tại nhà hàng Biển Nhớ:


Các món ăn nổi bật:Ghẹ Đồ Sơn
Tôm, cá, mực... Đồ Sơn


Ốc biển.